มะเร็งป้องกันได้ รู้เร็ว รักษาเร็ว หายขาดสูง

Well ให้บริการทางด้านการแพทย์เปรียบเสมือนหมอที่จะคอยดูแลคุณ และ 

จะช่วยคุณหาแนวโน้มของโรคมะเร็งเพื่อให้ทันต่อการรักษา

1.png

Well ให้บริการตรวจหาแนวโน้มของโรคมะเร็งที่คุณสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง

โดยการตอบคำถามอาการเสี่ยงของโรคมะเร็งจากระบบ AI

และจะทำการประมวลผลหาแนวโน้มให้กับคุณ

Well ยังมาพร้อมกับบริการทางด้านมะเร็งอีกมากมายร่วมกับพันธมิตรของเรา

ที่จะทำให้คุณคลายกังวลเข้าถึงการรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา

2.png
Group 2868.png
 
Group 80.png

Self - Screening

ตรวจหาแนวโน้มได้ทุกที่ ทุกเวลา

ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงหรือหาแนวโน้มของมะเร็งด้วยตัวเอง

ด้วยเทคโนโลยี AI ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน Well ก็สามารถตรวจและเข้าใจถึง

อาการของคุณในเชิงลึกโดยการตอบคำถามอาการจาก Well 

ผลลัพธ์แนวโน้มของโรคมะเร็ง พร้อมกับความเร่งด่วนที่คุณควรจะไปพบแพทย์

A.I. อัจฉริยะ

ถามและประมวลผลโดย A.I. ของ Well 

ระบบ Al และคำถามที่ใช้ในการหาแนวโน้มภายใน Well

เราพัฒนาและนำมาให้ Al เรียนรู้

จาก International Guideline ซึ่งเป็นมาตราฐานในระดับโลก

พร้อมกับเคสของผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า 3000 เศสและงานวิจัย

ร่วมกับมะเร็งวิทยาในประเทศไทย

Health Assistant

Well จะคอยดูแลคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

Well พร้อมที่จะดูแลและติดตามอาการที่น่าเป็นห่วง 

Health Assistant จะประเมินความเสี่ยงของอาการนั้น

และประมวลผลออกมาเป็นข้อมูลเชิงลึกสำหรับคุณ
Well ยังติดตามอาการของคุณจนกว่าเราจะรู้ว่าคุณสบายดีแล้ว 

Group 122.png
A.I. Revolutionize your cancer journey